Nyheter inom webdesign och sökoptimering/SEO

EU:s nya Copyrightlag och varför den måste stoppas

Igår 20:e juni röstade Europaparlamentets rättsliga utskott och godkände ett förslag till ny upphovsrättslag. Förslaget är hårt kritiserat av Internet-gemenskapen och hoppet står nu till EU-parlamentets omröstning 4:e juli där förslaget kan stoppas.

Vad innebär förslaget?

Det är främst två punkter i förslaget som kritiserats: Paragraf 11 som innebär att onlineplattformar måste köpa licens för att visa ett kort utdrag med en länk till innehåll på en nyhetssajt. Paragraf 13 som ska tvinga onlinetjänster att kontrollera allt uppladdat material att det inte innehåller copyrightskyddat material.

Vad är problemet?

Förslaget som det ligger kan ha enorm negativ påverkan för Internets fortsatta utveckling och om Internet sett ut så från start hade det knappast utvecklats till den fantastiska källa till information, nytta och underhållning som den är idag. Om EU går igenom med dessa lagar kommer man försämra möjligheterna för nya europeiska internetföretag.

Felet med artikel 11

För det första undrar man ju hur ens publicisterna kan vilja ha en lag som minskar trafiken till deras sajter. Om jag skulle vara tvungen att betala för att länka dig vidare till t.ex. BBC's artikel om förslaget, finns stor risk att jag skulle utelämna länken. Därmed skulle publicisten själv förlora på förslaget! Faktum är att även journalister har varit emot förslaget och en tysk EU-kommissionär tvingades uppmana publicister att påverka sina anställda för att förslaget fått för mycket kritik i media. Tanken är i och för sig god - att de som skapar innehåll på Internet ska få betalt för sitt jobb. Men man har tittat för lite på riskerna med denna ändring. Länkarna är en central del i Internets framgång och att stifta en lag som hämmar länkning är negativt i demokratiskt hänseende. Det riskerar att öka spridning av felaktiga "nyheter" och ryktesspridning samtidigt som det minskar möjligheterna till källkritik

Felet med artikel 13

Tanken med artikel 13 är förstås att skydda Copyright. Men det finns redan ett regelverk för detta. Om någons copyright inkräktas kan denne be om nedtagning och sedan vidta rättsliga åtgärder. Vad artiklel 13 vill införa är en övervakning genom att göra plattformarna ansvariga för att filtrera bort copyrightat innehåll. Det finns två problem med detta. Det ena har säkert de flesta som publicerat innehåll till Youtube råkat ut för. Även egenproducerat innehåll kan redan nu fastna i deras filter mot copyrightintrång. Med ytterligare lagstiftning om detta kommer problemet tillta och därmed hämma kreativiteten på Internet. Det andra problemet är att bara de stora plattformarna kommer att ha råd att utveckla denna typen av filter. Det gör att lagen hämmar europeiska nya företag som vill erbjuda plattformar för publicering av kreativt material. Några av de viktigaste personerna för Internets utveckling, bland annat Vint Cerf (från vars namn stammar uttrycket "surf the web" - att surfa), Tim Berners-Lee (en av de tongivande personerna vid Internets skapelse), Jimmy Wales (grundare av Wikipedia), har skrivit ett öppet brev där de uttrycker sin oro över riskerna med artikel 13.

Vad kan du göra?

Nu kanske du tänker att "jaja, det låter ju inte så bra, men det är ju inget att göra åt det. Vill storföretagen ha lagen så kommer den gå igenom ändå". Men det är inte säkert. Ställningen var relativt jämn mellan för och emot i rättsliga utskottet och genom direktkontakt med våra representanter kan vi visa att Internets frihet är viktig för oss och att vi kommer hålla dem ansvariga om de tar fel beslut! Tack vare Internet är det lätt att kontakta sina representanter för att påverka dem, oavsett vilken politisk inriktning du har. Twittra, kommentera på Facebook (En del partier har så du kan skriva i deras community, andra kan du skicka direktmeddelande till och på något kan du bara kommentera deras inlägg. Men det finns alltid ett sätt att tala med dem). Vad ska du skriva? Skriv det du känner inför förslaget. Oro, ilska, sorg, irritation.. det viktiga är att visa att det inte är likgiltigt!! Centerpartiet: Facebook Twitter Kristdemokraterna: Facebook Twitter Liberalerna: Facebook Twitter Miljöpartiet: Facebook Twitter Moderaterna: Facebook Twitter Socialdemokraterna: Facebook Twitter Sverigedemokraterna: Facebook Twitter  

GDPR introduktion

GDPR-tipsVad är GDPR? Är det något som jag privatperson behöver känna till? Vad behöver jag göra som företagare för att min webbplats skall uppfylla GDPR? Här får du tips och råd om detta. Jag gör emellertid inte anspråk på att skriva en fullständig eller lagmässigt perfekt text här. Är du ute efter det, titta på t.ex. EU:s hemsida för GDPR. Istället är detta en introduktion och initial actionlista för att få dig att komma igång och göra de viktigaste punkterna.

Vad är GDPR?

GDPR är precis vad förkortningen står för "General Data Protection Regulation". Det är ett EU-direktiv som reglerar hur företag måste hantera (eller inte hantera) personliga uppgifter om EU-medborgare. Den gäller alltså såväl företag med hemvist i och utanför EU. Det är medborgarna som skyddas.

GDPR i stora drag

Huvuddelarna i GDPR är:
 • Dataminimering - Man får som företag bara lagra data som är absolut nödvändig för att uppfylla sitt uppdrag (såvida man inte ber om uttryckligt tillstånd) och tillgången till data inom organisationen skall vara begränsad till de som behöver den för att sköta sitt uppdrag.
 • Rätt att få ut information som lagras - Användaren som företaget lagrar information om har rätt att få veta om data lagras om personen, vilken data som lagras, för vilket syfte och var den lagras.
 • Rätt att glömmas - Om en användare vill så har den rätt att begära att företaget som lagrar personlig information om denne skall radera informationen.
 • Ansvar att meddela intrång - Detta är egentligen inget nytt, men innebörden är att ifall det skett ett intrång i företagets system på ett sådant sätt att användarnas personliga data riskerar ha blivit tillgängliga för obehöriga så måste företaget notifiera de berörda inom 72 timmar.

Förslag till första åtgärder

Som alltid behöver man börja någonstans och här är några aktiviteter att börja med:
 1. Tag reda på och dokumentera vilken information du lagrar. Även externa tjänster kan lagra personliga data (ibland är det bara dessa som lagrar personliga data).
  1. Google Analytics - detta är en gratis statistiktjänst från Google. Tjänsten lagrar bland annat IP-adressen (som anses vara en personlig identifikator) och vilka sidor som besöks mm.
   • Du kan ställa in i Analytics hur länge data skall lagras:
    1. Logga in i Analytics
    2. Gå till Administratör
    3. Välj det konto och den Egendom (webbplats) det gäller
    4. Klicka på Spårningsinformation och Datalagring
    5. Välj hur länge data ska lagras. (Minsta du kan välja är 14 månader)
   • ... eller byta ut den mot en som inte lagrar personliga data överhuvud taget (se punkt 2.1 nedan)
  2. Google Adwords Tracking
  3. Andra Google APIs: Google Maps, Google Fonts mm*
  4. Facebook Like Buttons / Comment boxes mm
  5. Övriga och egna källor, t.ex. kontaktformulär, sparar du information när kontaktformulär skickas in? Ibland kan detta sparas i en databas där det kan bli liggande tills någon aktivt tar bort det. Med nya direktivet får det inte ligga kvar längre än du behöver det för att fullfölja uppdraget.
 2. Minimera lagring av data
  1. En åtgärd för att minimera lagring av data är att byta ut Google Analytics mot Matomo. Matomo är ett verktyg som liknar Google Analytics, men där du kan
   • Lagra data lokalt på din server, vilket gör att ingen kan aggregera data om enskilda användare genom att sammanställe surfning över flera webbplatser (Google har förstås genom Analytics tillgång till enorma mängder data kring folks surfande och har därigenom möjlighet att profilera användare.)
   • Anonymisera information. Matomo ger möjlighet att lagra data utan att den har kvar identifikationen (IP-adressen). Då minimerar du verkligen lagringen av data.
 3. Vidare studier och dra upp rutiner för hantering av personliga data
* Nedan är ett utdrag från Googles villkor för API, inkluderat Google Fonts och Google Maps, två ytterst vanliga "gratistjänster".

GDPR för privatpersoner

Som privatperson är det inget särskilt du behöver göra. GDPR är en samling regler som ger dig som privatperson utökat skydd att personlig information inte registreras i onödan. Den ger dig också rätt att kräva att få din data raderad av det företag som har den registrerad.

Säkerhetsuppdatering för WordPress – 4.7.5

Wordpress kom igår med en ny säkerhetsuppdatering. Den rättar flera säkerhetshål som hittats i förra versionen av Wordpress och alla uppmanas att uppdatera till senaste versionen. Hur uppdaterar man då?
 • Logga in i Wordpress.
 • Tag till att börja med en backup med hjälp av UpdraftPlus.
 • Gå till Panel -> Uppdateringar
 • Klicka på Uppdatera till 4.7.5
 • Ifall du har plugins, se till att hålla dem uppdaterade också, då eventuella säkerhetshål i dessa är precis lika allvarliga som i själva Wordpress-kärnan
Eller kontakta oss så kan vi göra det som ett engångsjobb eller sköta ert löpande underhåll av sajten.

Google satsar ännu mer på mobilt sök

Över hälften av alla sökningar på Google görs nu på mobila enheter (mobiler och iPads) och trenden ser knappast ut att vända, tvärtom. Därför jobbar Google intensivt med att fokusera sökningen ännu mer på detta. Idag meddelar de att de kommer satsa på "mobile first" alltså att i första hand anpassa sökningarna för mobila enheter och i andra hand för datorer. Samtidigt uppmanar de alla sajtägare att gå igenom sina sidor och kontrollera att innehållet som kan vara relevant för sökningar är synligt på mobiler såväl som på datorer. Annars riskerar man förlora trafik från den dominerande sökmotorn. Det finns olika sätt att anpassa innehåll för mobiler:
 • Separata URL:er Detta innebär att man bygger helt separata sidor för mobiler, t.ex. m.foretag.com där sidorna är mindre och eventuellt också har ett helt eget innehåll. Här är det viktigt att kontrollera att Google får tillgång till det viktigaste innehållet och att det verkligen existerar i sökresultaten. Detta är så som man traditionellt har hanterat mobiler, främst beroende på att mobilerna i begynnelsen hade så oerhört mycket lägre upplösning. Man var då tvungen att ta bort mycket av innehållet för att det skulle rymmas.
 • Responsiv design Responsiv design innebär att innehållets layout och ev. storlek på bilder anpassas efter skärmstorleken. Man kan se att en sida är gjord med responsiv design genom att förstora och förminska webbläsarfönstret och se hur innehållet anpassar sig för optimal visning för den aktuella storleken. Ibland väljer webbdesignern att plocka bort innehåll även om de jobbar responsivt, i möjligaste mån skall man emellertid undvika det för att inte förlora innehåll till de allt viktigare mobila sökningarna.
 • Ingen anpassning Om man inte har anpassat sin hemsida för mobiler så kan mobilen själv anpassa innehållet genom att krympa det så att det ryms på skärmen. Användaren kan sedan själv zooma in och ut och därigenom kunna läsa innehållet. Denna metod (eller avsaknad av metod) rekommenderas inte då Google tidigare sagt att de kommer gynna sidor som är mobilanpassade. Dagens nyhet påverkar emellertid inte dessa sidor, då allt innehåll förstås finns med - sidan finns ju bara i en variant.
Gör en sökning på ert eget innehåll och kontrollera att de sidor som skall finnas med kommer upp i sökresultaten. Kommer ni inte upp, eller om ni kommer på en sämre position än ni tycker ni borde göra, kontakta oss så kan vi göra en genomgång av er sida.

Viktig uppdatering av WordPress

Wordpress har i dagarna släppt en uppdatering av kärnsystemet. Den nya versionen 4.5.3 innehåller en fix till ett säkerhetshål som upptäckts av säkerhetskonsulterna som skapat Wordfence och som meddelats Wordpress utvecklingsteam sedan länge. Mer information om säkerhetshålet finns på Wordfence hemsida.

Håll koll på din hemsida

Att använda ett färdigt verktyg såsom Wordpress ger oerhört stora fördelar i stabilitet, utvecklingskostnader, mm. Men verktyg och standarder som är så spridda drar också till sig uppmärksamheten från ljusskygga individer som försöker hitta kryphål för att komma åt servern för egna ändamål. Bästa sättet att komma undan det är att se till att ha säkra lösenord och framför allt hålla Wordpress och de använda tilläggen uppdaterade. Webdesign Costa del Sol har ett serviceerbjudande där vi sköter dessa uppdateringar åt er. Titta mer under Tjänster

SEO – Sökmotoroptimering – Googleoptimering: Innehållet

Som jag skrev i ett tidigare inlägg kan man göra en del saker med innehållet på sidan för att komma högre i Google-sökningar. Börja med att tänka ut eller ta reda på vad dina potentiella kunder söker efter. Alltså vilka ord. I mitt fall skulle det kunna bli: hemsidor, webbdesigner, programmering och 10-20 ord till. De flesta webbplatser består av flera sidor med lite olika innehåll och det är viktigt att sökorden leder till den sida som en kund intresserad av just det ordet skall komma till. Exempel: Ett par vill gå ut och äta och söker på "svensk restaurang fuengirola", då skall de kanske komma till restaurangens förstasida där det finns länkar till dagens meny, öppettider och en presentation av lokalerna med bilder. Nästa som söker är ute efter catering och söker på "catering bröllop" och skall då istället komma till restaurangens cateringsida. Begå alltså inte misstaget att optimera för samma sökord på alla sidor, du får ändå inte med alla sidorna på Googles förstasida. När du fått fram sökorden och delat upp dem på sidor, gäller det att ha med dem i texterna på sidorna. Ha med de viktigaste orden 3-4 gånger, gärna en gång i en rubrik, sidtiteln och bildtext om du har möjlighet att välja dessa. Det är också bra om du har interna länkar på din sida, där länkarna innehåller sökorden. T.ex. skulle restaurangen ovan i sin meny ha en länk till sin sida "Catering" för att stärka cateringsidans sökpoäng. Men det går också att lägga in en och annan internlänk från texter. T.ex. kan catering-sidan ha i sin text: "...du kan också _hyra lokal_ hos oss, vår restaurang rymmer 100 gäster....", där "_hyra lokal_" är en länk till presentationssidan med bilder på lokalen osv. Och så det sista angående innehållet. Använd ovanstående med måtta. Detta av två anledningar: Sidan måste kännas naturlig när man kommer till den. Vad hjälper det om du har tusentals besökare på hemsidan om de inte blir kunder? Google lägger ner miljarder på att hitta de mest relevanta sidorna till sökresultaten och gör allt vad de kan för att sortera bort "sök-spammade" sidor. Fortsättning följer...

Sökmotoroptimering – SEO – Googleoptimering: mät!

Det första att göra när du skall nå toppen med hjälp av Google, är att kolla av nuläget. För om du inte vet hur det var innan, hur skall du då veta vad resultatet är av dina ansträngningar? Skaffa ett konto på Google Analytics. Kolla under Trafikkällor - Sökord så ser du vad dina besökare kommer från för sökningar. Gissa och fråga kunder/vänner vilka ord de skulle söka på om de var ute efter varan/tjänsten du erbjuder. Kolla var du hamnar för dessa sökfraser. Du kan också få förslag på sökord och en indikation på vilka som är vanligast förekommande jämförbara ord på Google Adwords Keywords Tool.

Sökmotoroptimering – SEO – Googleoptimering

För de flesta webbsidor finns det en mycket viktig källa till att få folk till sidan - Google. Att komma högt upp i sökresultaten kan betyda enormt mycket för en verksamhet numera. Jag får ofta frågor vad man kan göra för att komma högre och kommer därför skriva lite kortfattat och enkelt om det här. Åtgärderna för att komma högt kan delas in i tre kategorier: * Innehållet - dvs att ha med de viktigaste sökorden i texten på sidan * Sidans HTML-taggar - förutom texten på sidan finns extrainformation i koden för sidan, t.ex. sidans titel som visas i webbläsarfliken/fönstret. Viktigaste sökorden skall också vara med där. * Utanför hemsidan - en sida som många länkar TILL är en bra sida, menar Google. Ju fler länkar till en sida, desto bättre. Fortsättning följer.

Googles nya ”+1”-knapp

Google har på senare tid smugit in ändringar som kommer att innebära stora förändringar i hur vi hittar saker på nätet. Social sökning innebär att om någon av dina vänner i sociala medier har rekommenderat en sida som passar på din sökning så kommer den visas mycket högt i sökresultaten och med en symbol som visar vem som rekommenderat sidan. Detta görs genom t.ex. facebook, men nu lanserar man även sin egen "+1"-knapp som man kan lägga in på sin webbsida. Det går nu alltså att lägga till en "+1"-knapp på din sida så att dina kunders vänner också hittar dig när de söker.