Betalning specialbelopp

Klicka på knappen för att genomföra säker betalning.

Betalning specialbelopp
262,50€

WebCosta har högsta prioritet på säkerhet i betalningarna. Vår betallösning Stripe innebär att kortnumret krypteras hos dig innan det skickas över Internet till betalväxeln. Kortnumret sparas heller aldrig på vår server, varken krypterat eller okrypterat. Även om vår server skulle bli hackad finns det alltså inget där att hämta.

Stripe

Stripe är en av de snabbast växande betallösningarna i världen på grund av sin enkelhet och nytänkande säkerhetslösning där alla känsliga data alltså kapslas in, krypteras och undanhålls från de parter som inte absolut måste känna till dem, t.ex. kortföretaget.